Βρείτε τις διαφορές

23 02 2012

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης «Ανατολικός Αστήρ» στο φύλλο του Σαββάτου, 19 Νοεμβρίου 1877, υπό τον τίτλο «Τις ο διδάσκαλος» .

Προκαλώ οποιονδήποτε να εντοπίσει έστω και μία διαφορά στην αντιμετώπιση των δασκάλων τότε και σήμερα, μόλις… 135 χρόνια αργότερα.

῾Όσῳ ἀληθεύει ὅτι περιεφρονήθει το διδασκαλικόν ἐπάγγελμα μέχρις ἐσχάτου ἐξευτελισμού, τοσούτω ἀνατίῤῥητον ὑπάρχει ὅτι πολλοί τῶν διδασκάλων ὅλως παρεγνώρισαν τήν ἱεράν αὑτών ἀποστολήν. Ἀλλ’ εἰς τοῦτο πταίει αὐτή ἡ κοινωνία, ἥτις, τοιαύτην δημιουργήσασα τήν θέσιν τοῦ διδασκάλου, ἀποθαῤῥύνει μέν τόν κατανοοῦντα ὅτι ἡ εὐσυνείδητος ἐξάσκησις τοῦ ἐπαγγέλματος τούτου (ἐάν πρέπῃ νά ονομασθῇ ἐπάγγελμα), ἀπαιτεῖ ὑπέρτατον ἀφοσίωσιν καί τελείαν αὐταπάρνησιν, ὑποθάλπει δέ τήν ἀγυρτίαν καί τήν ἀμάθειαν.

Ἡ ἱερότης τοῦ ὑψηλοτέρου τούτου τῶν λειτουργημάτων, ἀναβιβάζουσα τόν διδάσκαλον ὑπεράνω παντός ἀξιώματος, ἀπήτει τοιαύτην ἐν τῇ κοινωνίᾳ τήν θέσιν τοῦ διδασκάλου, ὥστε ἔπρεπεν οὗτος οὐ μόνον τήν ἀνωτάτην νά κατέχη ἐν αὐτῇ περιωπήν καί τῶν ὑπερτάτων ν’ ἀπολαύῃ τιμῶν, ἀλλά καί τά πρός συντήρησι μέσα νά κέκτηται τοιαῦτα, ὥστε ζῶν ὅσον ἔνεστιν ἀνέτως νά δύναται νά ὑπομένη τούς πόνους, οὕς ἡ ἀκριβής ἐκπλήρωσις τῶν ὑψηλών αὑτοῦ καθηκόντων συνεπάγεται. Δέν ἀρκεῖ ἡ πρός μεταῤῥύθμισιν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἡμῶν συστήματος τάσις, ἀνάγκη, καί ἀνάγκη κατεπείγουσα, νά βελτιώσωμεν τήν θέσιν τοῦ διδασκάλου, ἐάν ἐπιθυμῶμεν νά ἔχωμεν διδασκάλους ἀξίους τοῦ ὀνόματος τούτου, ἐάν ὄντως ἐπιποθῶμεν τήν πλήρη ἐπιτυχίαν του διαῤῥυθμιζομένου ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος. Εἰς τί θά χρησιμεύσει ἡ διαῤῥύθμισις αὕτη ἄνευ καλῶν διδασκάλων, ἀφ’ ἑτέρου δέ, πῶς δυνάμεθα νά ἔχωμεν καλούς διδασκάλους, ἐάν μή δοθῇ ἡ ἐμπρέπουσα εἰς τό ἐπάγγελμα τοῦτο ἀξία; Ἐκτίμησις ἄρα, ἀφ’ ἑνός, τοῦ διδασκαλικοῦ ἐπαγγέλματος ὑπό τῆς κοινωνίας καί συναίσθησις, ἀφ’ ἑτέρου, τῆς αποστολῆς αὐτοῦ ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ διδασκάλου· ἰδού τίνα ἀπαιτοῦνται ὅπως γένηται ὄντως καρποφόρος ἡ περί τό ἐκπαιδευτικόν ἡμῶν σύστημα ἀρξαμένη μεταῤῥύθμισις.

Για όσους η καθαρεύσουσα πέφτει κάπως δύσπεπτη, ορίστε και μια πρόχειρη απόδοση στην νεοελληνική:

«Όσο αληθεύει ότι το διδασκαλικό επάγγελμα περιφρονήθηκε μέχρις έσχατου εξευτελισμού, άλλο τόσο αναντίρρητο είναι το ότι πολλοί από τους δασκάλους έχουν εντελώς υποτιμήσει την ιερή αποστολή τους. Αλλά γι’ αυτό φταίει η ίδια η κοινωνία η οποία έχει φέρει το δάσκαλο σ’ αυτή τη θέση, αφού από τη μια αποθαρρύνει όποιον κατανοεί ότι η ευσυνείδητη εξάσκηση αυτού του επαγγέλματος (αν πρέπει να ονομαστεί επάγγλεμα) απαιτεί υπέρτατη αφοσίωση και ολοκληρωτική αυταπάρνηση, από την άλλη συντηρεί την απατεωνιά και την αμάθεια.

Η ιερότητα αυτού του υψηλότερου των λειτουργημάτων, που ανεβάζει το δάσκαλο πάνω απ’ όλα τα αξιώματα, απαιτούσε να είναι τέτοια η θέση του δασκάλου στην κοινωνία, ώστε θα έπρεπε εκείνος όχι απλά να έχει τη μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση και να απολαμβάνει τις υπέρτατες τιμές, αλλά να διαθέτει και τέτοια μέσα συντήρησης (μισθό το λέμε σήμερα), ώστε ζώντας όσο γίνεται άνετα, να μπορεί να υπομένει τους κόπους που συνεπάγεται η σωστή εκπλήρωση των υψηλών του καθηκόντων. Δεν είναι αρκετή η τάση για μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, είναι ανάγκη, και μάλιστα κατεπείγουσα, να βελτιώσουμε τη θέση του δασκάλου, αν επιθυμούμε να έχουμε δασκάλους που θα αξίζουν να λέγονται έτσι, αν πραγματικά λαχταράμε την πλήρη επιτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος που μεταρρυθμίζουμε. Σε τι θα χρησιμεύσει αυτή η μεταρρύθμιση αν δεν έχουμε καλούς δασκάλους, και πώς μπορούμε να έχουμε καλούς δακάλους αν δε δοθεί η πρέπουσα αξία σ’ αυτό το επάγγελμα; Άρα χρειάζεται αφ’ ενός να εκτιμήσει η κοινωνία το διδασκαλικό επάγγελμα και αφ’ ετέρου να συναισθανθεί ο ίδιος ο δάσκαλος την αποστολή του. Να λοιπόν τι χρειάζεται για να είναι καρποφόρος η μεταρρύθμιση που αρχίζει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.»

Ακούει κανείς;

 

Κώστας Κουσαρίδης

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: